endüstriyel sanayi fırını
endüstriyel sanayi fırını

Maça Kurutma Fırını / Core Wash Drying Oven

endüstriyel sanayi fırını

Kalıp Isıtma Fırını / Die Heating Furnace

Endüstriyel Sanayi Makinesi

Isıl İşlem Fırını / Heat Treatment Furnace		
Özel Makina İmalatı

Kalıp Isıtma Fırını / Die Heating Furnace

kalıp ısıtma fırını

Kalıp Isıtma Fırını / Die Heating Furnace

Endüstriyel Sanayi Makinesi

Alüminyum Biyet Testeresi / Aluminium Billet Saw

siklon, silo

Siklon / Cyclone		
Endüstriyel Sanayi Makinesi

Alüminyum Biyet Isıtma Fırını / Aluminium Billet Heating Furnace

Kalıp ısıtma fırını

Kalıp Isıtma Fırını / Die Heating Furnace

Sarsak Elek /

3D Makina Tasarım, Teknik Resim, Simülasyon ve İmalat

Makine Tasarım – Matecsys